การผลิต (Production)

Fertigungsauftragเครื่องมือที่เหมาะสมต้องใช้กับงานที่เหมาะสม ความเรียบง่ายในการใช้งานเป็นพื้นฐานของ MiCLAS.X.

MiCLAS.X สามารถแสดงให้เห็นถึงทุกข้อมูล โครงสร้างงานที่ง่ายจนถึงงานประมวลผลที่ซับซ้อนมาก ๆ ได้
และหากธุรกิจนั้น ๆ ยังไม่มีการสร้าง Routing หรือ BOM, MiCLAS.X สารมารถช่วยคุณสร้างและกำหนดรายละเอียดนั้นด้วยระบบการสร้างที่ง่ายต่อการเข้าใจ และใส่ทุกรายละเอียดไม่มีตกหล่น เช่น การคำนวณ Dimension, Weight อื่น ๆ

MiCLAS.X มีอินเตอร์เฟซหลากหลายภาษา สามารถเปลี่ยนภาษาในขณะใช้งานอยู่ได้เพียงกดเลือก ซึกเป็นการงานสำหรับการทำงานร่วมกันกับชาวต่างชาติ ซึ่งต้องการ Clear of point ใน Order นั้น ๆ

คำถามที่ห้องทำงานที่พอเจอทุกวัน เช่น “Where is my order?” หรือ “What is the status of the order?” สามารถตอบ และค้นหาได้โดยง่าย ด้วย MiCLAS.X Searching tool โดยไม่ต้องใส่สาระสำคัญของ order นั้น ๆ คุณก็สามารถหางานของคุณและสถานะของ order นั้นได้อย่างรวดเร็วเพียง Drang and Drop และวธีการค้นหาแบบอื่น ๆ ที่ MiCLAS.X เตรียมไว้ให้คุณ