จัดซื้อจัดจ้าง / การซื้อ (Procurement/ Purchasing )

Beschaffungโมดูลจัดซื้อจัดจ้างในระบบเป็นระบบศูนย์กลาง ซึ่งคำนวณความต้องการจากข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Minimum stocks, Customer orders, Production order, Materials provisions หรือแม้กระทั้งความต้องการจากสาขาอื่น ๆ

นอกจากนี้ รูปแบบการใช้งาน (Various Generation) MiCLAS.X ให้ความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง การจัดซื้อจัดจ้าง จากข้อกำหนดของบริษัทนั้น ๆ ได้ รวมไปถึงการใช้งานร่วมกับฟังก์ชั่นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Process ได้อย่างง่ายดาย ขึ้นกับรูปแบบการทำงานของบริษัทนั้น ๆ