การให้คำปรึกษา Consulting

notebook-933362_640ให้คำปรึกษาการจัดการของบริษัทคุณด้วยมาตรฐานของเยอรมัน (German Standard)

 

 

 

 

 

ณ จุดนี้เรานำเสนอ:

  • แนะนำและ / หรือการตั้งธุรกิจรวมไปถึงโรงงาน
  • การฝึกอบรมพนักงานและตรวจสอบ วิธีการทำงานในรูปแบบของต่างประเทศ
  • การคัดเลือกพนักงาน
  • วิเคราะห์การตลาด
  • ชี้แจงคำถามของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในเรื่องต่าง ๆ
  • การสร้างระบบการรายงานและควบคุมขั้นตอนการทำงานใน บริษัท
  • การจัดการการเข้าถึงซอฟต์แวร์หรือระบบต่าง ๆ การกำหนดสิทธ์แยกแยะการเข้าถึง (No Excel)