การเงิน Finance

Finanzenจุดโฟกัสของโมดูล การเงิน (Finance Module) คือการประเมิน ออกรายงาน งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน รวมไปถึงการประเมินการดำเนินงานของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก บริษัทมีสาขาในต่างประเทศ ก็เป็นเรื่องยากที่จะเห็นภาพรวมทางบัญชีบริษัทที่ชัดเจน การวางแผนแลการปรับเปลี่ยนทางบัญชีเป็นสิ่งจำเป็น
หลักเกณฑ์ที่สำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ในประเทศและต่างประเทศส่วนใหญ่ มีความแตกต่างกันในรายละเอียดของการประเมินผลและออกรายงานทางบัญชี ซึ่งบริษัทเราสามารถเก็บรายละเอียดในส่วนนี้ได้
เครื่องมือใน MiCLAS.X เป็นเครื่องมือที่สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นได้ บัญชีมีหลักเกณฑ์เสมอ ดังนั้นเราจึงสามารถตั้งค่าตามรูปแบบบัญชีของบริษัทนั้น ๆ ได้ ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนให้ครบกับความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น HGB [German Commercial Code] หรือภาพรวมของเจ้าของธุรกิจ มันไม่สำคัญว่าธุรกิจนั้น ๆ มีกี่สาขา หรือใช้ภาษาอะไร เพราะเครื่องมือใน MiCLAS.X ของเราสามารถที่จะเปลี่ยนภาษาในการออกรายงานได้ เช่น ผู้บริหารจากฮ่องกงสามารถดูข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน หรือภาษาอื่น ๆ ได้เพียงแค่เปลี่ยนภาษาก่อนปริ้นรายงานเท่านั้น