การควบคุม (Controlling)

notes-933111_1280หนึ่งในบริการของเรา, ERP4all (Thailand) ไม่ได้เป็นเพียงศุนย์กระจายซอฟท์แวร์ MiCLAS.X หรือแค่บริการ implementation, แต่รวมไปถึงการทำบัญชี ค้นหาระบบซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมกับบริษัทนั้น ๆ ของคุณ ซึ่งช่วยให้การประเมินผลในการควบคุมบริษัทต่าง ๆ ตามมาตรฐานเยอรมัน (German Standard)

การพัฒนาทุกระบบของเรา การทดสอบใช้งานจริงจากลูกค้าและโมดูลต่าง เช่น โมดูลการเงิน(Finance) ของเราซึ่งมีอยู่ใน MiCLAS.X ถูกพัฒนาขึ้นโดยได้รับการปรึกษาจากนักการบัญชี การออกรายงานต่าง ๆ ทางบัญชี เพื่อลดการทำงานที่เรียกว่า “งานหนัก งานเยอะ ทำงานซ้ำเดิม” ให้ง่ายและแม่นยำ ถูกต้อง มากขึ้นหลายเท่าตัว

 

 

 

เมื่อก่อนโดยส่วนมากมีเฉพาะ บริษัทขนาดใหญ่ที่มีความสามารถในการจัดการทำบัญชีระหว่างประเทศ ซึ่งความซับซ้อนนี้ ทางบริษัทมีทางออก เป็นการบริการให้คุณ คือ:

  • การจัดการทางบัญชีต่าง ๆ ตามกฎหมายของไทย
  • การจัดการทางบัญชีต่าง ๆ ตามกฎหมายของเยอรมัน
  • การเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาผ่าน ระบบการเข้าถึงระยะไกลที่ปลอดภัย

และหากบริษัทในไทยมีงบการจัดการบริษัทไม่มากนัก และอาจเป็นเพียงการตั้งสาขาของทางบริษัท เรามีบริการ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ERP ดังนี้:

  • การเช่าซอฟต์แวร์ ERP
  • การ Maintenance และ การบริการ
  • Software Up-to-date
  • การเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาผ่านการเข้าถึงระยะไกลที่ปลอดภัย
  • Data in “Cloud” (ในเยอรมนีมีบริการนี้เช่นกัน)