การฝึกอบรม (Training)

การฝึกอบรม (Training)

board-953158_640ในด้านของระบบ ERP เรามีประสบการณ์พอสมควรในเวลาหลายปี การฝึกอบรมของเราไม่ได้ดำเนินการโดยทฤษฎีอย่างเดียว แต่ด้วยประสบการ์ณ ที่ได้รับจากลูกค้าต่าง ๆ ที่มีมา เรามีความยินดีที่จะส่งผ่านความรู้ ERP นี้ เช่น
การอบรมทั่วไปเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบ ERP, การฝึกอบรมการใช้งานระบบ MiCLAS.X, การประยุกต์ใช้ MiCLAS.X

รวมไปถึงการให้ความรู้แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยด้วย

MiCLAS ERP: การฝึกอบรมระบบ MiCLAS : เช่น
การขาย, การจัดซื้อ, การผลิต, Capacity planning สามารถใช้ข้อมูลบริษัทของคุณ เพื่อความเข้าใจในระบบมากขึ้น